016

meztelen vállú fiú     részlet     35/46 cm vízfestmény     no.475     1921
Grünn József     Baja

közben történt velem valami, ami rendkívüli módon hatott rám és megerősített festői felfogásomban egyrészt, másrészt iránymutatóan befolyásolta későbbi fejlődésemet is. Egy bécsi múzeumi kiránduláson a Belvedereben egy alig araszos kis képet láttam, amely két kezet ábrázolt csodálatos tónusfinomsággal és hatalmas plasztikai éllel. A kis képet Wilhelm Leibl, a 19. század német művészetének legnagyobb alakja festette, aki a Münchenben dolgozó Hollósyn keresztül a nagybányaiakra s így a magyar művészetre is hatott.
Egészen biztos, hogy ez a kis kép is hozzájárult ahhoz, hogy nagyobb elmélyedéssel végezzem a munkámat, s most úgy érzem, hogy ab invisis Leibltől tanultam a legtöbbet. Nem a festés mesterségbeli részére gondolok, nem is a tárgykörre, hiszen Leibl aktot nem festett, hanem sokkal inkább az ő magasrendű etikájára, az őszinteségre, az elvek őrzésére, a művészi erkölcsre, amely szerint meggyőződés dolgában sem anyagi, sem más előnyökért nem lehet alkut kezdeni, és még a legkisebb tettekben is a legmagasabb nívóra kell törekednünk. Ezt a tanulságot, melyet az ő művészete nekem mindmáig hallhatóan sugall, igyekeztem egész életemben megőrizni
Horváth József     1959