jób     81/97 cm vízfestmény     no.10     1933
Sopron város tulajdona

az akt problémái mellett csak festőként kell állnia az embernek, olyanként, aki a szín és a forma világát nem lépi át. Nem szükséges elmélet, világnézet, de látni és a színek és tónusok gazdag nyelvén szólni kell tudni.
Az, hogy az aktfestésnek lelkiismeretlen emberek kezén voltak és lesznek eltorzulásai, nem mond számomra semmit. Ugyanígy esik ez a művészet más tárgyaival is. Az is természetes előttem, hogy az aktot félremagyarázzák és félreértik. De megértik-e más műalkotás lényegét, megértenek-e általában egy szobrot, egy épületet?
Ami a művészet megértésének feltételeit illeti, ebben az elithez tartozás kritériumát tapasztalom, amelyet nem a születés, sem a képzettség foka nem határoz meg, hanem valami egészen más: az ember lelki alkata, az ember jelleme. Az elit elsősorban alkat. Hiábavaló dolog arra törekedni, hogy mindenki számára egyformán érthetők legyünk. Ahogy a festés, az alkotó ösztön öröme valami különös adomány, ugyanúgy adomány a kép élvezete és megértése is
Horváth József     1959

kiállítás
állandó kiállítás     Sopron     1972…