búcsúzás     részlet     98/67 cm vízfestmény     no.4     1928
Halmos Izor díj     1929
Állami Grafikai díj     1930
Nyugat-magyarországi Egyetem

lelki alkatának egyik fontos eleme a humánum volt, a nehezen élő emberek, az öregek és szenvedők iránti mély szánalom és szeretet. Őket, a megterhelteket részesítette egész életén át a szűrt fény és a bársonyos színek vigaszában. Kiemelte őket életük komor hátteréből és ecsetje sugaras fényekkel övezte megterhelt arcukat. Talán legmegrendítőbb képe az 1928-ban festett Búcsúzás, a petróleumlámpa fénysátra alatt örökre búcsúzó, összeroskadt öreg paraszt és haldokló párja szívbemarkoló képe, a gyászoló színek fátylába burkolva.
Horváth József minden művét a rajztanulmányok sora előzte meg. Ezekben érlelte a látványt látomássá. A Búcsúzás rajztanulmányát az Állami Grafikai díjjal tüntették ki, maga a kép a Halmos Izor díjat nyerte el
Becht Rezső     1961