kronológia

1891       a Vas megyei Kemenesszentpéteren született egy uradalmi gazdatiszt harmadik fiaként.
Testvérei közül ismertté váltak még Bozzay (Horváth) Margit (1893-1942) regényíró, újságíró
és Jobbaházi Horváth László (1897-1974) mezőgazdász szakíró

1908…1909       1911…1914       a budapesti Képzőművészeti Főiskolán Réti István, Edvi Illés Aladár
és Hegedűs László tanítványa

1914…1915      a nagybányai művésztelepen Thorma János növendéke

1915       besorozzák katonának. Bécsbe kerül, ahol lábhibája miatt a katonai szolgálattól mentesítik

1916…1920      rajztanár Zomborban. A Monarchia összeomlása után képei és mindene hátrahagyásával,
egészsége kockáztatásával menekül Szerbiából

1921       tanári kinevezést nyer a Soproni Főreál lskolába. Voltaképpen ekkor indul művész pedagógusi
és festőművészi pályája. Az olajfestésről áttér az akvarellre, melynek az elkövetkező évtizedben
műfajteremtő mesterévé válik. Országos elismertségre tesz szert

1921       Öregember (vízfestmény)      Esterházy díj
1929       Búcsúzás (vízfestmény)      Halmos Izor díj
1928       A soproni szent Mihály templom belseje (vízfestmény)      Budapest Székesfőváros díja
1930       Búcsúzás (szénrajz)       Állami Grafikai díj

1930       gyógykezeltetése és tanulmányútja Németországban.
Találkozik Wilhelm Leibl-nek, fontos művészi és erkölcsi példaképének műveivel

1931       Anyaság (vízfestmény)       a szent György Céh díja

1933       műtermet nyit a soproni gazdanegyedben. Ezt követően festi legszebb akvarell akt és zsáner képeit

1933       Kapás férfi (vízfestmény)       a Dunántúli Tárlat aranyérme

1933       megnősül. Egy soproni polgárlány, Mühl Hermin (1906-1981), festőművész barátai,
Mende (Mühl) Gusztáv (1899-1963) és Mühl Aladár (1901-1981) nővére lesz a felesége.
Házasságukból egy lány és egy fiúgyermek születik

1934       Fürösztés (vízfestmény)       Rökk Szilárd díj.
A festőt nagy botrányt kavaró támadás éri a sajtóban ezért a művéért
1934       Tükör előtt (no 11, vízfestmény)       Állami Akvarell díj
1936       Fekete ruhás asszony (vízfestmény)       Neuschloss Knüssli Kornél érem
1936       Fürdő leány (vízfestmény)       Balló díj
1936       Alvó lány (vízfestmény)       Balló díj
1937       Tükör előtt (no 37, vízfetmény)       Balló díj, Esterházy jubileumi emlékdíj,
Magyar Képzőművészek Szövetsége kitüntető elismerés
1938       Öreg magyar (vízfestmény)       Balló díj
1938       Barna harmónia (vízfestmény)       Országos Magyar Képzőművészeti Társulat kitüntető elismerés
1938       A piros rékli (vízfestmény)       Royal Academy London kitüntető elismerés

1938       meghívás a Képzőművészeti Főiskolától (Baransky László) az akvarell tanszék tanári állására

1939       Szamaritánus (vízfestmény)       Sopron, Hűség díj, aranyérem
1938       Sári (vízfestmény)       Balló díj, Sopron, Hűség díj, aranyérem

1939       a háború kitörése miatt egy évre szóló ösztöndíjas nyugat európai tanulmányútja is,
angliai önálló kiállítása is elmarad

1943       Stetka János portréja (vízfestmény)       Országos Képzőművészeti Társulat nagydíja
1943       Magyar Madonna (vízfestmény)       Állami Kisaranyérem
1943       Valakit várnak (vízfestmény)       a Soproni Képzőművész Kör aranyérme

1944       új műtermet épít Szakál Ernő szobrásszal a soproni Árpád utcában.
A Magyar Rádió interjút készít vele, amely hangfelvételen fennmaradt.
A riporternek, Budinszky Sándornak válaszolva szabatos megfogalmazást ad művészi és etikai hitvallásáról,
arról az elvi hajthatatlanságról, amely nem sokkal később annyi mellőzés és meg nem értés okozója lett.
Festményeit a háborús pusztítástól tartva kiküldi Svájcba. Műterme még ugyanebben az évben elpusztul

1945…1951       az irányított művészet képviselőivel való szembenállása miatt — közéleti tekintélye  ellenére —
nem tud érvényesülni

1949       nem írja alá a Mindszenty prímás elitélését követelő középiskolai tanári petíciót.
Nem sokkal ezután nyugdíjazzák. Nyugdíjat nem kap

1953       Formázók (vízfestmény)       a Művelődési Minisztérium pályázatának díja.
Horváth József egyetlen „szocreál” témájú, díjazott műve

1953       november. Bernáth Aurél látogatása Horváth Józsefnél. Egy művészeti kitüntetés odaítélésének hírét hozza

1954       április. A Munkácsy díj, amelynél a közvélemény többet várt.
A politikai enyhüléssel és az  életkörülmények javulásával megbecsültsége, anyagi helyzete,
munkakörülményei terén alapvető változás áll be. Ekkortájt ruházzák rá tisztelői
az általa sosem használt „Soproni” előnevet

1956       augusztus. Elkészül Mühl Aladár, Lomositz Pál és Sárkány Jenő fennmaradt dokumentum filmje Horváthról

1958       nyár. Befejezi és felolvasó estéken adja közre öregkori visszaemlékezéseit „Életem” címmel

1959       április. Budapesti Nemzeti Szalon, Horváth József életmű kiállítása a lebontás előtt álló Erzsébet téri épületben.
A megnyitón László Gyula professzor mondta el azt a méltatást, amely harminc év múlva
az általa publikált Horváth monográfiában is olvasható. A kiállítással egyidőben került megrendezésre
a Műcsarnokban a szovjet képzőművészeti kiállítás. A két kiállítás közti nézettség és
közönségsiker kontrasztja feldühítette és sajtóbojkottra késztette a korabeli hivatalos kritikát

1961       április 21. Horváth József halála

1961…1972       állandó hagyatéki kiállítás az egykori soproni, Árpád úti műteremben

1972       állami vezetők és a művész özvegye által kezdeményezett elhatározásból emlékmúzeum nyílt Sopron
belvárosában. A Caesar házban azóta is működő állandó kiállítás a Város, a Soproni Múzeum
és a Horváth család tulajdonában fennmaradt festményeket, bútorokat mutatja be